submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Tuesday, 5 August 2014

DIARY MARKER - PAVO ANNUAL CONFERENCE - 10 NOVEMBER 2014


 Pavo Logo
Please find below a diary marker for PAVO's 2014 Conference and AGM. We trust you will be able to be with us on the day and that you will cascade this information through your organisation and via your networks.
The theme of the conference is ‘A Third Sector Scheme for Powys'. We will explore the establishing of a scheme that, among other things, will shape how the sector is funded and how the council & health board engage with the sector.
Jeff Cuthbert AM, Minister for Communities and Tackling Poverty will attend the conference and give the key note address.
Invitations will follow in due course.


Fe welwch isod nodyn dyddiadur ar gyfer Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO 2014 . Hyderwn y byddwch yn gallu bod gyda ni ar y diwrnod ac y byddwch yn dosbarthu'r wybodaeth hon drwy eich sefydliad a thrwy eich rhwydweithiau.
Thema'r gynhadledd yw 'Cynllun y Trydydd Sector i Bowys'. Byddwn yn ymchwilio sefydlu cynllun  a fydd, ymysg pethau eraill, yn llunio sut mae'r sector yn cael ei ariannu a sut y mae'r cyngor a’r bwrdd iechyd yn ymgysylltu â'r sector.
Bydd Jeff Cuthbert AC, y Gweinidog dros Gymunedau a Mynd i'r Afael â Thlodiyn bresennol yn y gynhadledd ac yn rhoi anerchiad allweddol.
Bydd gwahoddiadau yn dilyn maes o law.

Helping organisations;          
Improving people’s lives

DIARY MARKER

Conference & AGM


A Third Sector Scheme for Powys
November 10th 2014
Invitations to follow

Helpu Sefydliadau;
Gwella bywydau pobl

NODYN I’R DYDDIADUR


Cynhadledd a CCB
Cynllun Trydydd Sector I Bowys
Tachwedd 10fed 2014
Gwahoddiadau i’w dilyn  

No comments: