submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Wednesday, 11 July 2018

TSSW informationDear TSSW members,

During the TSSW meeting in May, my colleague Sally Jones  met with your representatives to discuss how we could promote the National Assembly for Wales’ Outreach service.

The Outreach team at the Assembly offers free workshops for community groups and organisations  across Wales to explain how people can get involved with, and influence the work of, the Assembly.

Many people are unaware of this service, and  we’d be really grateful if you could help us to promote it to people in your area through your website and social media channels.


If you are able to help us, please see the attachments. We’ve prepared a bilingual  communications pack with some suggested wording and some graphics that you can use on Twitter or Facebook.
Annwyl aelodau TSSW,

Yn ystod y cyfarfod TSSW ym mis Mai, cyfarfu fy nghydweithiwr, Sally Jones, â’ch cynrychiolwyr i drafod sut y dylem hyrwyddo gwasanaeth Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae tîm Allgymorth y Cynulliad yn cynnig gweithdai am ddim i sefydliadau a grwpiau cymuned ledled Cymru i egluro sut y gall pobl gyfrannu a dylanwadu ar waith y Cynulliad.


Mae nifer o bobl nad ydynt yn ymwybodol o’r gwasanaeth, a byddem yn werthfawrogol iawn pe gallech ein helpu i’w hyrwyddo i bobl yn eich ardal chi drwy ddefnyddio eich gwefan a’ch cyfryngau Cymdeithasol.

Os gallwch ein helpu, gweler yr atodiadau. Rydym wedi paratoi dogfennau dwyieithog â rhai brawddegau a awgrymir a rhai lluniau y gallwch eu defnyddio ar Twitter a Facebook.

No comments: