submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Monday, 18 December 2017

Mencap Cymru are currently offering FREE legal information workshops / Mae Mencap Cymru yn cynnig gweithdai gwybodaeth cyfreithiol yn rhad ac am ddim

                                   

 Calling all parents, carers and organisations who support people with learning disabilities…

Mencap Cymru are currently offering
FREE legal information workshops

·        The sessions will help you access legal resources that have been developed by Cardiff Law School, in the following areas of law:

·        Advocacy: Your Rights under the Social Services and Wellbeing (Wales) Act

·        Housing: your rights as a tenant, and landlord responsibilities to you.

·        Further education: your rights to education and transport.

·        Social and health care: the rights of adults with a learning disability.

·        Child Protection system: supporting parents with a learning disability.

Mencap Cymru are happy to deliver FREE workshops to any interested groups, large or small, at any public venue in your area. If you are interested in hosting a workshop, please contact:
Carwyn Tywyn (Mencap Cymru Regional Caseworker, Mid and West Wales): carwyn.tywyn@mencap.org.uk /  01267 232256 (Ext. 303).

The legal workshops are part of the Mencap WISE project, which is  funded by the Welsh Government from 2016-19.Yn galw rhieni, gofalwyr a mudiadau sydd yn cefnogi pobl gydag anableddau dysgu…
Mae Mencap Cymru yn cynnig gweithdai gwybodaeth cyfreithiol yn rhad ac am ddim

·        Bydd y sesiynau yn helpu chi gael mynediad at adnoddau cyfreithiol sydd wedi cael eu ddatblygu gan Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, yn y meysydd cyfreithiol canlynol:

·        Eiriolaeth: eich hawliau yn Neddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

·        Tai: eich hawliau fel preswylydd, a chyfrifoldeb y perchenog tuag atoch chi.

·        Addysg Bellach: eich hawliau at addysg a thrafnidiaeth.

·        Gofal cymdeithasol ac iechyd: hawliau oedolion gydag anabledd dysgu.

·        Y Drefn Gwarchod Plant: cefnogi rhieni sydd ag anabledd dysgu.

Mae Mencap Cymru yn fodlon darparu gweithdai YN RHAD AC AM DDIM (Yn para oddeutu 90 munud) i unrhyw grwpiau sydd â ddiddordeb, yn fach neu’n fawr, mewn unrhyw lleoliad cyhoeddus yn eich ardal. Os oes gennych ddiddordeb mew cynnal gweithdy, cyna cysylltwch â:
Carwyn Tywyn (Gweithiwr Achos Rhanbarthol, Canolbarth a Gorllewin Cymru):  
carwyn.tywyn@mencap.org.uk /  01267 232256 (Ext. 303).
Mae’r gweithdai yn rhan o brosiect Mencap WISE, a ariennir gan Lywodraeth Cymru rhwng 2016-19. 

No comments: