submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Friday, 9 June 2017

Call for Funding Applications - Mental HealthCall for expressions of interest for 2018-21 Section 64 mental health grant

Funding is available for third sector organisations to run projects across Wales.

Closing date Friday 30th June 2017.

This will be a bidding round for funding to be made available from 2018-21. Grant assistance will be provided to successful voluntary organisations delivering mental health projects on an all Wales basis which support Together for Mental Health outcomes including the priorities associated with its delivery plan for 2016-19
Please submit expressions of interest no later than 6pm on Friday 30 June 2017

 


Galwad am ddatganiadau o ddiddordeb grant Iechyd Meddwl Adran 64 ar gyfer 2018-21

Mae arian ar gael ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector i redeg prosiectau ar draws Cymru.

Bydd hon yn rownd i gynnig am arian fydd ar gael o 2018-21. Bydd cymorth grant yn cael ei ddarparu i fudiadau gwirfoddol llwyddiannus sy’n cyflwyno prosiectau ar sail Cymru gyfan sy'n cefnogi canlyniadau Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, gan gynnwys blaenoriaethau yn gysylltiedig gyda’i Gynllun Cyflawni: 2016-19.
Mae angen cyflwyno eich datganiad o ddiddordeb erbyn 6pm, Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017

           http://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/?skip=1&lang=cyTogether for Mental Health Delivery Plan 2016-2019 http://gov.wales/docs/dhss/publications/161010deliveryen.pdf

No comments: