submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Tuesday, 26 September 2017
CHANGE OF DIARY MARKER! PAVO 2017 Conference and AGM

29 November 10am – 3.30pm (from 8 Nov 17) Cefn Lea Conference Centre, Newtown SY16 4AJ **Please note the change of date from our previous notification**

We trust you will still be able to be with us for our Annual Conference and General Meeting and that you will cascade this information through your organisation and via your networks. The theme of the conference is The Future of Volunteering in Powys The day will comprise briefings, discussions and learning opportunities about many different aspects of volunteering. It will be an opportunity to learn, share experiences, and reflect on the crucial importance of volunteers  to the Third Sector and our communities.

There will also be a Third Sector ‘market place’ giving you opportunity to  promote your organisation and to network with others

Invitations will follow in due course.

Newid Nodyn dyddiadur Cynhadledd a ChCB PAVO 2017!

 29 Tachwedd, 10.00am - 3.30pm Canolfan Gynhadledd Cefn Lea, Y Drenewydd SY16 4AJ **Nodwch y newid dyddiad o'n hysbysiad blaenorol** Hyderwn y byddwch yn dal i allu bod gyda ni ar gyfer ein Cynhadledd

Flynyddol a'r Cyfarfod Cyffredinol ac y gwnewch chi ledaenu’r wybodaeth hon trwy'ch sefydliad a thrwy'ch rhwydweithiau. Thema'r gynhadledd yw Dyfodol gwirfoddoli ym Mhowys

Bydd y diwrnod yn cynnwys briffiau, trafodaethau a chyfleoedd dysgu am lawer o agweddau gwahanol ar wirfoddoli. Bydd yn gyfle i ddysgu, rhannu profiadau, a myfyrio ar bwysigrwydd hanfodol gwirfoddolwyr i'r Trydydd Sector a'n cymunedau.

Hefyd bydd 'marchnad' y Trydydd Sector yn rhoi cyfle ichi hyrwyddo'ch sefydliad a rhwydweithio ag eraill.

Bydd gwahoddiadau dilyn maes o law.

No comments: